Alt blod testes inden det bliver brugt. Der vil dog altid være en risiko for, at smitten er så ny, at testen endnu ikke reagerer, men testmetoderne bliver mere og mere følsomme.

Dette har til gengæld den ulempe, at testen kan reagere mod enkelte donorers blod, selvom de ikke er smittede. Blodprøven bliver i disse tilfælde sendt videre for at sikre sig, at donor ikke er smittet. Dette tager desværre så lang tid, at en stor del af den tid, blodet kan holde sig, er brugt. I disse tilfælde vil det medføre at donor må udmeldes i kortere eller længere tid.

Virusinaktivering, f.eks. varmebehandling kan kun bruges ved plasmaprodukter.

I Danmark er det lovpligtigt at teste for følgende:

  • HIV: udvikler AIDS efter kortere eller længere årrække
  • Hepatitis B: kan give leverbetændelse med gulsot 3-4 måneder efter smitte. Efter yderligere 3-6 måneder er de fleste raske, men ved enkelte bliver virus i kroppen og kan give skrumpelever efter 20-30 år.
  • Hepatitis C: der er ingen umiddelbare sygdomstegn, men virus forbliver i kroppen og kan give skrumpelever efter 20-30 år.

Hvordan smitter HIV?

  • Ved blodoverførsel (transfusion, kanyler m.v.),
  • ved sexuel kontakt
  • fra mor til barn under graviditet og fødsel.