Tapninger og donorer i donorkorpsene


......................

 2015    

 Tapninger

Tappefrekvens

 Herning

2.667

0,78

 Holstebro

2.119

0,81

 Mobil

4.647

0,96

 

 31.12.2015

            Ialt         

  Heraf tappes mobilt 

 Herning

4.666

1.255

 Holstebro

3.165

547

 Lemvig

860

860

 Ringkøbing

990

990

 Tarm

809

809


......................

 2014       

 Tapninger

Tappefrekvens

 Herning

2.985

0,93

 Holstebro

2.638

1,05

 Mobil

5.139

0,99Donorer i donorkorpset

 31.12.2014

            Ialt         

  Heraf tappes mobilt 

 Herning

 4.781

1.556

 Holstebro

3.150

636

 Lemvig

929

929

 Ringkøbing

1.126

1.126

 Tarm

856

856