Tapninger og donorer i donorkorpsene:

2015

Tapninger

Herning

Tapninger: 2.667

Tappefrekvens: 0,78

Holstebro

Tapninger: 2.119

Tappefrekvens: 0,18

Mobil

Tapninger: 4.647

Tappefrekvens: 0,96

Donorer i donorkorpset

Herning

I alt: 4.666

Heraf tappes mobilt: 1.255

Holstebro

I alt: 3.165

Heraf tappes mobilt: 547

Lemvig

I alt: 860

Heraf tappes mobilt: 860

Ringkøbing

I alt: 990

Heraf tappes mobilt: 990

Tarm

I alt: 809

Heraf tappes mobilt: 809

2014

Tapninger

Herning

Tapninger: 2.985

Tappefrekvens: 0,93

Holstebro

Tapninger: 2.638

Tappefrekvens: 1,05

Mobil

Tapninger: 5.139

Tappefrekvens: 0,99

Donorer i donorkorpset

Herning

I alt: 4.781

Heraf tappes mobilt: 1.556

Holstebro

I alt: 3.150

Heraf tappes mobilt: 636

Lemvig

I alt: 929

Heraf tappes mobilt: 929

Ringkøbing

I alt: 1.126

Heraf tappes mobilt: 1.126

Tarm

I alt: 856

Heraf tappes mobilt: 856