Blodets bestanddele

Når blodet er tappet, bliver det centrifugeret og delt op i 3 produkter:

  1. De røde blodlegemer (blodet): Bruges til "almindelig" blodtransfusion til patienter, der har blodtab i forbindelse med operation, og til patienter, der ikke selv er i stand til at producere nok blod. Blodet opbevares ved 4 grader i max. 5 uger.
  2. Plasma: Bruges mest til fremstilling af plasmaprodukter ("medicin"), men også til transfusion, specielt til patienter, der mangler nogle af de faktorer, der er nødvendige for, at blodet kan størkne. Plasma opbevares ved -40 grader og kan opbevares i 1 år.
  3. Blodplader: Gives til patienter, der har tabt meget blod, eller som p.g.a. sygdom ikke selv er i stand til at producere blodplader nok. Blodplader opbevares vippende ved 21 grader i ca. 5 døgn.

Blodtransfusion

Når en patient skal have blod, tages der en blodprøve fra patienten for at se, hvilke portioner der kan bruges til den pågældende patient.

Ved mange operationer forlanger lægerne, at der skal stå blod klar, før der opereres.

Blodportionen står klar på lageret til patienten i 3 døgn, og bliver det ikke brugt, kan det herefter stilles klar til en ny patient. Sådan kan det "bruges" i 5 uger, uden det måske til slut ender med at være givet til en patient.

Når portionen ikke at blive givet, bliver portionen kasseret, men plasmaet er til gengæld allerede brugt!