En bioanalytiker kigger i et mikroskop. En anden bioanalytiker står ved en maskine i baggrunden. På et skilt i forgrunden står der Klinisk Biokemisk Afdeling.

Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest er et laboratoriespeciale, der som primær opgave tager og modtager blodprøver til analysering for en lang række komponenter.

Analysesvaret kan hjælpe den behandlende læge med at be- eller afkræfte forskellige sygdommes tilstedeværelse samt efterfølgende med at følge behandlingen af sygdommen.

Klinisk Immunologisk Afsnit er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling. I dette afsnit udføres bl.a. blodtypebestemmelse, forligelighedsundersøgelse og udlevering af blod, samt tappes donorer.

Åbningstider og adresser - Blodprøvetagning:

Herning - Holstebro - Lemvig - Ringkøbing - Tarm - Brande

Spørgsmål vedrørende afdelingens webside bedes rettet til:
Lægesekretær Dorte Søndergaard, tlf.: +45 7843 5631.