Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest er et laboratoriespeciale, der som primær opgave tager og modtager blodprøver til analysering for en lang række komponenter.

Analysesvaret kan hjælpe den behandlende læge med at be- eller afkræfte forskellige sygdommes tilstedeværelse samt efterfølgende med at følge behandlingen af sygdommen.

Klinisk Immunologisk Afsnit er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling. I dette afsnit udføres bl.a. blodtypebestemmelse, forligelighedsundersøgelse og udlevering af blod, samt tappes donorer.

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSER - Blodprøvetagning:
Herning - Holstebro - Lemvig - Ringkøbing - Tarm - Brande

Videoer til læringssammenhænge

Se videoerne 


Godt håndværk skåner de mindste - venepunktur med åben teknik på for tidligt fødte børn

Se videoen om venepunktur på for tidligt fødte børn

Hvis videoen ikke kan vises, kan årsagen være, at der ikke er installeret adobe flash player på pc'en. Dette program kan downloades gratis.

Spørgsmål vedrørende afdelingens webside bedes rettet til:
Lægesekretær Bente Fruergaard, tlf.: +45 7843 5631.