I Kirurgisk Afdeling ønsker vi at inddrage den enkelte patient og dennes pårørende i det aktuelle patientforløb.

Vi ønsker desuden at vide mere om, hvordan det er at være patient i vores afdeling. Dette for at forbedre vores arbejde og vores patientforløb, og vores samarbejde med patienterne.

Vi har siden februar 2013 arbejdet med PEP (Patient Ekspert Panel). PEP ser på de generelle områder på tværs i afdelingen. Patient Ekspert Panel kan enten være en gruppe af patienter, som vi beder komme til et møde noget tid efter de er udskrevet, eller det kan være dialog/spørgsmål med patienter, som aktuelt er indlagt.

Ansvarlig for etablering og funktion af PEP er primært kvalitetsansvarlig i Kirurgisk Afdeling, Anne-Grethe Skov Iversen.

Læs også:

Pjecen: Information til patienter om PEP - generel

Systematisk patientinddragelse i Kirurgisk Afdeling, HEV (baggrundsstof)

Revideret 18-12-2018