Kirurgisk Forskningsafsnits opgaver er planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter inden for det kliniske kirurgiske fagområde, fortrinsvis forskellige aspekter af mave-tarm-kirurgi.