På denne side finder du information om jordemoderuddannelsen ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.

På Hospitalsenheden Vest foregår fødslerne både i Herning og Holstebro. Det betyder for dig, at du vil være tilknyttet begge matrikler i dine praktikperioder. Der er plads til 5 studerende pr. semester.

Du tilbydes gratis bolig under dit praktikophold. Du vil have mulighed for at få et værelse i Herning, sammen med andre jordemoderstuderende. Når du har vagt i Holstebro stilles der et vagtværelse til rådighed.

Hospitalsenheden Vest kan tilbyde en helt unik praktikplads, hvor du blandt andet får lejlighed til at være med i kendt jordemoder-team, være med på barselsbesøg i hjemmet, samt opleve et kendt jordemoder-team særligt for kvinder, der venter tvillinger og kvinder med fødselsangst.

Fødegangen i Herning:
Herning Jordemodercenter varetager ca. 2400 fødsler årligt.

Der er ansat ca. 45 centerjordemødre, 1 chefjordemoder, 2 vicechefer, 6 afdelingsjordemødre i døgnberedskab, 1 kvalitets - og udviklingsjordemoder og 2 uddannelsesansvarlige jordemødre.

Der er 6 social- og sundhedsassistenter på fødegangen og sekretærer på fødegangen i dagtiden.

Vagtberedskabet består af faste vagter om dagen, aftenen og natten samt tilkaldevagter med kendt jordemoder-teamet.

Fødegangen i Holstebro:
Holstebro Jordemodercenter varetager ca. 500 forventet ukomplicerede fødsler årligt.

Fødslerne varetages af kendt jordemoder-teams og et fast beredskab, ligesom barselsafsnittet også varetages af det faste beredskab.

Der er ansat ca. 24 centerjordemødre og 1 vicechefjordemoder og de samme to uddannelsesansvarlige jorcdemødre.

Dine praktikperioder på fødegangen planlægges så du er tilknyttet faste kontaktjordemødre – det vil typisk være to, men kan også være flere i perioder hvor du er tilknyttet kendt jordemoder-team. Det tilstræbes, at du har så mange vagter som muligt med dine kontaktjordemødre. Der vil i fødegangsperioden være planlagt en fast konsultationsdag om ugen med din hovedvejleder.

Den daglige vejledning foregår med den jordemoder, du er i vagt med på fødegangen og i konsultationen. På de øvrige afdelinger i den kliniske praktik vil det være den kliniske vejleder på den pågældende afdeling, der er ansvarlig for den daglige vejledning.

De uddannelsesansvarlige jordemødre varetager blandt andet introduktion til den kliniske periode, klinisk undervisning samt uddannelses- og vejledningssamtaler.

Praktikperioderne foregår på følgende afdelinger i Herning:
•Fødeafdelingen
•Jordemoderkonsultationen
•Barselsafsnittet
•Neonatalafdeling
•Gynækologisk ambulatorium
•IT/opvågning
•Dagkirurgisk enhed (DKE)

Praktikperioderne foregår på følgende afdelinger i Holstebro:
•Fødeafdelingen
•Barselsafsnittet

Praktiske informationer:
•Der tilbydes gratis bolig under dit klinikophold
•Du får udleveret uniform og fodtøj

Studiemiljø:
De uddannelsesansvarlige jordemødre afholder fælles undervisning for alle studerende én gang om måneden. Undervisning i forskellige temaer varetages af interne såvel som eksterne undervisere. Derudover giver fællesundervisning studerende mulighed for at dele oplevelser og erfaringer, samt mulighed for socialt samvær.

Derudover giver den fælles base med værelser tæt på hinanden rig mulighed for et godt studiemiljø og fællesskab.

Uddannelsesansvarlig jordemoder
Dorthe Thagaard
Tlf. 78 43 47 14
Mail: Dorthe.Thagaard@vest.rm.dk

Uddannelsesansvarlig jordemoder
Birgitte Mørk Kvist
Tlf. 78 43 47 01
Mail: birgkvis@rm.dk