Til fagfolk (grafik)

Afdelingen består af:

 • Gynækologisk ambulatorium og gynækologisk sengeafsnit med 4-6 sengepladser (sengeafsnittet hører ledelsesmæssigt under Kirurgisk afdeling
 • Fødeafdelingerne i Herning og Holstebro, med flg. afsnit:
 • Obstetrisk ambulatorium i Herning (her foregår scanninger, lægekonsultationer, undersøgelser i graviditeten, igangsættelse af fødsler og akutte henvendelser i dagtid)
 • Fødeafsnittet i Herning (7 fødestuer og 3 modtagerum)
 • Svangre-barselsafsnittet i Herning (herunder obstetrisk studieafsnit for planlagte kejsersnit) (19 familierum)
 • Føde- barselsafsnittet i Holstebro (3 fødestuer, 4 familierum)
 • Jordemoderkonsultationer i 7 byer (Herning, Holstebro, Ringkøbing, Tarm, Lemvig, Ikast, Brande). 

Vi har årligt ca. 4500 indlæggelser, 55.000 ambulante besøg og 7200 operationer.

Ca. 3000 børn kommer til verden hvert år (2450 i Herning, 550 i Holstebro og 28 hjemmefødsler). Siden 1/1 2016 har vi endvidere en del hjemmebesøg, hvor mobiljordemoderen kommer på barselsbesøg i hjemmet. 

Personale

Vi er ca. 160 ansatte bestående af læger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer. 

Hvilke opgaver løser vi?

Sundhedsstyrelsens specialeplan definerer afdelingens opgaver inden for kvindesygdomme (gynækologisk speciale) og fødsler (obstetrisk speciale). 

Indenfor gynækologi er opgaverne forebyggelse, diagnostik og behandling i forhold til

 • sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer
 • kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje.
 • svangerskabsforebyggelse
 • problemer i den tidlige graviditet og svangerskabsafbrydelse
 • fertilitetsbehandling

Herudover varetager vi forskning og udvikling, samt uddannelse af yngre læger, jordemødre, sekretærer og sygeplejersker.

Indenfor graviditet, fødsel og barsel (kaldet obstetrik) er opgaverne sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og behandling. Hertil kommer genetisk rådgivning af gravide.

Samarbejde internt på hospitalet

Gynækologisk obstetrisk afdeling har et tæt samarbejde med andre lægefaglige specialer i både Herning og Holstebro, alt ud fra den enkelte kvindes graviditet, sygdomsbillede eller forløb.
Afdelingen tager ligeledes aktiv del i klyngesamarbejdet, som planlægger DNV Gødstrup.  Obstetrisk afsnit især sammen med især børneafdelingen, som en del af familieklyngen, og gynækologisk afsnit har især samarbejde med kirurgisk og urologisk afdeling omkring fælles ambulatorium og sengeafsnit.

Afdelingen samarbejder endvidere med alle service- og støttefunktioner på HEV, fagligt som administrativt.

Eksternt samarbejde

Tværsektorielt har obstetrisk afsnit tæt samarbejde med sundhedsplejen i de 6 omkringliggende kommuner, både i forhold til den enkelte familie, men også omkring fødselsforberedelse, audit på genindlæggelser, fælles amme- og trivselspolitik, Ungmod for unge mellem 12-25 år i Herning og andre udviklingsprojekter.

Samarbejdet med praktiserende læger koordineres via praksiskonsulent Jane Boelskifte, som er tilknyttet afdelingen.

Specialespecifikt er der endvidere tæt kontakt til øvrige hospitaler i regionen, hospitaler nationalt,  samt specialerelaterede patient- og sygdomsforeninger.