Sommergræs og sol 

Vi er et team bestående af 2 læger og 3 sygeplejersker. Vi vil være i tæt kontakt med dig/jer under dit/jeres forløb hos os. Vi samarbejder med bioanalytikere på Klinisk Biokemisk Afdeling, som varetager forarbejdningen af sædpræparatet inden insemination. 

Du/I er altid velkomne til at kontakte os under dit/jeres behandlingsforløb, hvis du/I har spørgsmål undervejs. 

Hvor finder du/I os

Hvem kan tilbydes behandling for ufrivillig barnløshed

Hvilken behandling kan vi tilbyde

Inden første konsultation på Herning Fertilitetsklinik

Tilbage til Ufrivillig barnløshed