Solstråle gennem blade 

Hvem kan tilbydes behandling på Herning Fertilitetsklinik

Vi tilbyder udredning og behandling for ufrivillig barnløshed til: 

  • heteroseksuelle (mand/kvinde) par
  • lesbiske par
  • enlige kvinder

Vi kan ikke tilbyde behandling, hvis

  • du, som kvinde, er fyldt 40 år på henvisningstidspunktet
  • I har fælles barn
  • du/I ikke kan drage omsorg for et barn
  • hvis der er misbrugsproblemer

Henvisning til Herning Fertilitetsklinik

Undersøgelser for ufrivillig barnløshed ved praktiserende læge

Hvilken fertilitetsbehandling kan vi tilbyde

Hvad koster det at være i behandling for ufrivillig barnløshed

Hvad koster insemination med donorsæd

Medmoderskab

Tilskud af vitaminer

Livsstilsfaktorers betydning for frugtbarheden

Alders betydning for frugtbarheden

Love og regler vedrørende fertilitetsbehandling

Frit sygehusvalg

Tilbage til Ufrivillig barnløshed