Kirurgisk Sengeafsnit A2 modtager både mave-tarmkirurgiske og gynækologiske patienter. Afsnittet har 19 sengepladser. Afsnittet modtager akutte patienter hele døgnet. 

Det gynækologiske modul modtager patienter til operation, behandling og pleje for bl.a. fjernelse af livmoder, blødningsforstyrrelser, cyster på æggestokkene, underlivssmerter, infektion i livmoder og æggeleder, kræft i underlivet, graviditet udenfor livmoderen, spontan og provokeret abort. 

Personalet består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer. 

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever, som du vil kunne møde i løbet af dit indlæggelsesforløb. Elever og studerende bliver vejledt og superviseret af uddannede og erfarne plejepersonaler.

Der bliver gået stuegang efter behov. Vi tilstræber, at samtaler foregår i samtalerum, hvor du og eventuelt pårørende kan tale uforstyrret med lægen og plejepersonalet.

Genvej til Kirurgisk Sengeafsnit A2