Velkommen til Urogynækologisk Ambulatorium


Hvem behandler vi
Kvinder med ufrivillig vandladning (urininkontinens).

Inkontinens er tabubelagt lidelse. Kvinderne går ofte i mange år med symptomer, før de søger læge.

Hvem er vi
Vi er et tværfagligt team bestående af læger med speciale i urogynækologi, kontinenssygeplejersker, fysioterapeuter samt sekretærer. Vores mål er at give dig den bedst mulige behandling inden for vores speciale.

Samarbejde med personalet
Det er en god idé at forberede sig på, hvad det er vigtigt at fortælle om sygdomsproblemerne samt ønsker og forventninger, for at vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Skriv eventuelle spørgsmål ned, så du er sikker på at huske det hele. Spørg, hvis der er noget, du ikke forstår, eller hvis du er uenig med sundhedspersonalets anbefalinger.