• Hvor foregår undersøgelserne?
  • Hvem møder du/I i obstetrisk ambulatorium?
  • Hvad er ultralyd?
  • Hvordan foregår en skanning?
  • Hvor længe varer det?
  • Er det skadeligt at blive skannet?
  • Hvad skal du/I gøre for at forberede dig/jer?
  • Hvem må du/I tage med?
  • Kan du/I få billeder udleveret?
  • Hvad sker der, hvis vi finder noget unormalt ved skanningen?
  • Kan alle misdannelser eller sygdomme ses ved en skanning?

Hvor foregår undersøgelserne?

Obstetrisk ambulatorium ligger i Herning ved indgang C, 1.sal. Det er nemmest at benytte indkørsel N2. Indgang C ligger neden for den ”runde P-plads”. Da det kan være svært at finde en parkeringsplads, anbefaler vi, at du/I kommer i god tid.

Hvem møder jeg i obstetrisk ambulatorium?

Når du/I ankommer til ambulatoriet, skal du/I melde din ankomst til en af vores sekretærer i receptionen. Det er læger samt specialuddannede jordemødre og sygeplejersker, der udfører skanningerne. Det er vores læger, der udfører moderkageprøver og fostervandsprøver.

Da vi også er et stort uddannelsessted, vil du/I også kunne møde yngre læger, medicinstuderende og jordemoderstuderende til skanningerne.

Af og til arbejder vi sammen to og to, enten i forbindelse med oplæring eller ved supervision i hverdagen. Det kan af og til være svært at tolke et billede, og der kalder vi gerne en kollega ind for at hjælpe.

Du/I vil også kunne møde jordemødre, der varetager akutte undersøgelser, der måtte blive behov for senere i graviditeten. Nogle gravide vil opleve, at deres fødsel skal sættes igang. Det startes oftest op i ambulatoriet.

Hvad er ultralyd?

Ultralyd er lydbølger med så høj en frekvens, at de ikke kan høres af det menneskelige øre. Man kan heller ikke mærke lydbølgerne. Lydbølgerne reflekteres af det væv de rammer, og ved hjælp af avanceret udstyr dannes et billede på skærmen.

Hvordan foregår en skanning?

Undersøgelsen foregår via maveskindet. Det kan af og til være nødvendigt at skanne gennem skeden, især tidligt i graviditeten, eller hvis vi f.eks. skal undersøge, hvor moderkagen ligger i forhold til livmoderhalsen eller skal måle længden på din livmoderhals.

Hvor længe varer det?

Skanningen varer cirka ½ time. Hvis du/I skal tale med en læge efterfølgende, kan der være ventetid, før du bliver set af lægen. Du/I skal sætte god tid af, da vi kan være forsinkede. Dette kan ske, hvis vi får akutte patienter eller finder noget uforudset ved en skanning.

Er det skadeligt at blive skannet?

Ultralydsskanning har været anvendt siden 1960'erne, og det er ikke fundet tegn på skadelige virkninger, hverken for mor eller barn.

Hvad skal du/I gøre for at forberede dig/Jer?

Der er ingen særlige forberedelser, men det kan være en god ide at tømme blæren inden skanningen.
Husk også at medbringe din vandrejournal.

Hvem må du tage med?

At skanne kræver ro og koncentration. Du er velkommen til at tage én voksen med, men vi henstiller til, at du ikke tager børn med. Det gælder også, hvis dine børn er syge eller du har pasningsproblemer. Du er i så fald velkommen til at ringe og aftale en ny tid.

Hvis skanningen mod forventning skulle vise noget unormalt, kan det være svært at rumme situationen og samtidigt tage sig af et barn.

Kan du/I købe skanningsbilleder?

Hvis fosteret ligger, så det er muligt at fremstille et godt billede, kan du købe dette mod betaling, aftal dette ved skanningen. Henvend dig/jer til sekretæren ved indgangen for betaling. Men vi understreger, at dette ikke er formålet med vores skanninger, og at barnet kan ligge, så det ikke er muligt.

Hvad sker der, hvis man finder noget unormalt ved skanningen?

Af og til får vi mistanke om noget unormalt ved skanningen. I disse tilfælde tilbyder vi en eller flere kontroller senere i graviditeten.

I sjældne tilfælde finder vi mere eller mindre alvorlige misdannelser ved barnet. Hvis dette er tilfældet vil vores speciallæger her eller i Skejby give dig/jer grundig orientering om problemet, behandlingsmuligheder og eventuelle konsekvenser.

Kan alle misdannelser eller sygdomme ses ved en skanning?

Det er ikke alle misdannelser eller sygdomme, der kan ses ved en skanning. Men hvis skanningen vurderes til at være normal, vil det være meget sjældent, at barnet er sygt.

Kromosomfejl kan kun med sikkerhed fastslås ved at undersøge udtaget fostervand eller moderkagevæv.