Har I i familien visse arvelige sygdomme, eller giver dine skanninger mistanke om, at noget skal undersøges nærmere, vil du blive tilbudt en moderkageprøve (fra uge 10) eller fostervandsprøve (fra uge 16). 

Begge undersøgelser foregår ambulant i Obstetrisk Ambulatorium, og der er ingen forberedelse.
Det er en god idé at have en ledsager med.

Er der nogle forholdsregler efter moderkage- og fostervandsprøver?

  • Tag den med ro resten af dagen, men du behøver ikke at være sengeliggende.
  • Genoptag dine vanlige aktiviteter dagen efter prøven.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får ondt eller andre problemer efter prøverne? 

Du kan få menstruationslignende smerter det første døgn. 
Får du smerter, må du gerne tage 1 gram paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil).

Der kan i enkelte tilfælde opstå siven af fostervand eller pletblødning (efter moderkageprøve). 
Kontakt afdelingen ved voldsomme smerter eller kraftig sivning af vand.

Hvordan får jeg/vi svar på prøverne?

Du/I får telefonisk svar på prøverne indenfor 5 hverdage. 
Dette svar omhandler de mest almindelige kromosomsygdomme, f.eks. Downs syndrom. 
Du/I kan få barnets køn oplyst, hvis du/I ønsker det.

Det tager længere tid at undersøge for de sjældne kromosomsygdomme. 
Her får du/I først endelig besked efter ca. 3 uger pr. brev, hvis svaret er normalt.
Ellers tilbyder vi dig/jer en samtale.