Oplever du komplikationer i din graviditet, kan du/I altid komme i kontakt med fødegangen. Telefonen er åbent 24 timer i døgnet - og du/I forstyrrer aldrig.

Kontakt fødegangen i Herning på: 78434770, eller fødegangen i Holstebro: 78434780
 
 
Du/I skal ALTID kontakte fødegangen ved:
•       Ingen/mindre liv fra uge 24
•       Pludseligt opstået, vedvarende smerte
•       Blødning
•       Vandafgang
•       Regelmæssige veer/aktiv fødsel 
 
Kontakt egen læge eller fødegangen ved:
•       Tiltagende utilpashed
•       Vejrtrækningsproblemer
•       Vedvarende hovedpine

Vi spørger ALTID om:
•       Navn
•       CPR-nummer
•       Om du har mærket liv
•       Om der har været komplikationer i denne graviditet
•       Om der har været komplikationer i eventuelle tidligere            graviditeter

Ved vandafgang og blødning spørger vi ind til
•       Mængde (på størrelse med 2 krone, 5 krone, håndflade            eller mere)
•       Farve (Rød, brun, grøn, gul, gennemsigtigt)
•       Konsistens (vandigt, slimet, tykt)

Desuden opfordrer vi til, at du ved vandafgang eller blødning gemmer bindet og tager det med på fødegangen.