Telefon 2129 4015. Anvendes kun af dig, der går i Team Ikast. Øvrige opkald til Vaghavende jordemoder.
Jordemoderkonsultation   Tirsdage
Fødselsforberedelse Tirsdage
Adresse Frisenborgparken 26
Ikast