Telefon 2426 6453. Anvendes kun af dig, der går i Team Holstebro tirsdag. Øvrige opkald til Vaghavende jordemoder.
Adresse til fødselsforberedelse Føde-barselsafdelingen
2. sal
Regionshospitalet Holstebro
Adresse til fødselsforberedelse Borregaardsvej 9
Holstebro