Telefon 2173 8830. Anvendes kun af dig, der går i Team Holstebro torsdag. Øvrige opkald til Vaghavende jordemoder.
Adresse til 
jordemoderkonsultation 
Føde-barselsafdelingen
2. sal
Regionshospitalet Holstebro
Adresse til
fødselsforberedelse
Borregaardsvej 9
Holstebro