Telefon 2173 3929. Anvendes kun af dig, der går i Team 2 Herning. Øvrige opkald til Vaghavende jordemoder.
Adresse Jordemodercentret, Indgang A
Regionshospitalet i Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning