Telefon 2928 3153. Anvendes kun af dig, der går i Team 1 Herning. Øvrige opkald til Vaghavende jordemoder
Adresse Jordemodercentret, Indgang A
Regionshospitalet i Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning