Telefon

21298421. Anvendes kun af dig/jer, der går i Team Brande. Øvrige opkald til Vaghavende jordemoder.

Jordemoderkonsultation og

Fødselsforberedelse

 

Tirsdage 
   
Adresse til konsultation og fødselsforberedelse Jens Risoms Allé 11B
Brande
 Sådan finder du os:  

Jordemoder- og lægepraksis er beliggende på institutionen "Ørbæklunds" matrikel.

Ved indkørslen til Jens Risoms Allé står et kommunalt skilt, hvor "Ørbæklund" er angivet.

I bunden af vejen finder du "Ørbæklund" på venstre hånd.

Du kan parkere lige umiddelbart, når du drejer om hjørnet eller på den runde parkeringsplads lidt længere inde.

 

Lægehuset er den første bygning, der ligger, når du lige er drejet om hjørnet til "Ørbæklund".

Indgangen finder du ved at følge stien langs bygningen og ned i bunden