Sammen med indkaldelsen til scanning får du/I tilsendt tid til første jordemoderundersøgelse. Jordemoderundersøgelserne er tilrettelagt, så du enten tilknyttes egen jordemoder eller et kendt jordemoder-team. Uanset om du/I tilknyttes egen jordemoder eller kendt jordemoder-team, er jordemodertilbuddene tilrettelagt med fokus på at skabe sammenhæng og tryghed i forløbet.

Ved første jordemoderundersøgelse taler I sammen om dine/jeres forventninger, ønsker og behov, og om de tilbud, vi har til dig/jer i graviditeten. I aftaler sammen, hvordan det videre forløb skal være, og hvad du/I kan forvente af graviditetens udvikling frem til næste jordemoderbesøg.

Læs mere om forløb med egen jordemoder og om kendt jordemoder-team.

Hvis du/I vil vide noget om din kommunes tilbud om rådgivning i forhold til kost, rygning eller alkohol, anbefaler vi, at du/I ser på kommunes hjemmeside.

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner tilbyder bl.a. gratis hjælp til rygestop, som du kan læse mere om i denne pjece.