Dit/jeres første besøg hos jordemoderen er, når du er ca. 16 uger henne i graviditeten. Der er sat 40 min. af til den første konsultation. Som kommende far er du meget velkommen til at deltage i ALLE jordemoderkonsultationer.

Du/I modtager brev i e-boks med tid til 1. jordemoderbesøg.

Jordemoderen følger op på papirerne fra din læge og fører disse oplysninger ind i din elektroniske journal, så de er tilgængelige ved senere besøg på vore to fødesteder. Hvis du får medicin eller er allergisk overfor noget medicin, er det en god idé at medbringe oplysninger herom (navn og dosis).

Du/ I har mulighed for at få svar på evt. spørgsmål omkring graviditeten, dette kan f.eks. være i forhold til arbejde, kost, rygning, motion, samliv mm. Der vil også blive talt om de forandringer, som graviditeten medfører både fysisk og psykisk.

Jordemoderen spørger ind til evt. tidligere fødsler og ammeforløb for at vurdere, om der er behov for ekstra opmærksomhed i denne graviditet.

I jordemoderkonsultationen vil jordemoderen informere om vores tilbud om Fødsels - og forældreberedelse og desuden den videre plan for undersøgelser under graviditeten, som er tilpasset jeres behov med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Endeligt vil jordemoderen ofte tilbyde at undersøge, hvordan livmoderen vokser ved at mærke dig på maven. Ofte er der mulighed for at høre barnets hjertelyd.

Ved de senere jordemoderkonsultationer (varighed 20 min.) vil jordemoderen følge op på graviditeten. Dette sker ved undersøgelse af din urin (for sukker og protein), kontrol af blodtryk, samt en vurdering af, hvordan barnet vender og vokser inde i maven.

Så vidt muligt ser du/ I den samme jordemoder ved alle konsultationer, og der er flere steder mulighed for at gå til jordemoder i jeres eget lokalområde.
Vi har specialkonsultationer for unge mødre og sårbare gravide.

Efterfødselssamtale efter fødslen

Ved behov tilbydes I en konsultation efter fødslen hos jeres egen jordemoder, hvor I blandt andet har mulighed for at tale om jeres oplevelse af fødselsforløbet og om, hvordan I har det.
Vi har erfaring for, at det på længere sigt er vigtigt at få afsluttet fødslen. Tiden til efterfødselssamtale får du med fra fødeafdelingen.

I nogle tilfælde vil efterfødselssamtalen tilbydes i forbindelse med opfølgning på mor og barn 2.-3- dag efter fødslen.