I graviditeten kan der opstå komplikationer, der kræver hyppige ekstra kontroller i obstetrisk ambulatorium eller indlæggelse på svangre-barselsafsnittet i kortere eller længere tid af graviditeten.

Med hjemmetjek er det muligt at foretage nogle af kontrollerne hjemme og hjemmetjek giver således mulighed for, at du som gravid kan være hjemme i stedet for at være indlagt eller ofte at skulle køre ind til kontroller.

 

 

Målinger hjemme

Til hjemmetjek udlånes forskellige apparater, så der kan måles blodtryk, puls, vægt, urinundersøgelse, infektionsværdi (CRP) og hjertelyd (CTG måling) hjemme. Der kan også svares på spørgsmål om almen tilstand. Hvilke målinger, du skal foretage hjemme, vurderes individuelt ud fra din situation.

Målingerne sendes til fødegangen via en særlig app, der er installeret på en tablet, som også udlånes. Nogle gravide kan blive bedt om at sende daglige målinger, mens andre blot skal sende målinger en gang om ugen.

En jordemoder holder dagligt øje med indsendte målinger og melder tilbage til dig som gravid, om alt er normalt. Hvis der er behov for yderligere kontrol eller ved tekniske problemer, vil du blive bedt om at komme ind til afdelingen til opfølgning.

 

Oplæring til hjemmetjek

Oplæring til hjemmetjek foregår ved mobil jordemoderen på 4. etage ved indgang N2.

Du vejledes grundigt i brug af de forskellige apparater og får også vejledninger med dig hjem.

 

Hjertelyd

Når der skal måles hjertelyd ved hjemmetjek, foregår det på en anderledes måde end med de apparater, der bruges i afdelingen.

I filmen herunder gennemgås det, hvordan du skal klargøre maven forud for måling af hjertelyd hjemme og der gives gode råd til, hvordan du opnår godt signal og god kvalitet på målingerne.

https://www.youtube.com/watch?v=CLYcHgiKOAY&feature=em-share_video_user

 

Måling af CRP (infektionsværdi)
 
Ved hjemmetjek udlånes et apparat, så du hjemme kan måle CRP.
I filmen herunder gennemgås hvilke ting, du skal bruge og det vises, hvordan du skal foretage målingen.
 
 
 

Kontaktoplysninger

Gl. Landevej 61, indgang N2, 4. etage, 7400 Herning

 +45 78434770