Som førstegangsforældre tilbydes I at deltage i "En familie fødes", som er et gratis fødsels– og familiekursus. Vi ønsker med kurset at give jer de bedst mulige forudsætninger ved at støtte jeres rolle som kommende forældre.


Kurset lægger op til, at I som kommende forældre kan inspirere hinanden og udveksle forestillinger og tanker. I vil også få aktuel viden, som I kan have gavn af i forbindelse med fødslen og den første tid med jeres nyfødte barn. 

Kurset består af 3 moduler, som alle varer 2 timer:

  • At føde 
  • Det nyfødte barn
  • At blive familie 

For at deltage skal en af jer vente jeres første barn. I kan tilmelde jer et kursus allerede tidligt i graviditeten – vi anbefaler dog, at I først starter ca. i graviditetsuge 32 for at få størst muligt udbytte. Du kan tilmelde dig hos din egen jordemoder.

Kurset er for både kommende fædre og mødre, og vi håber og forventer, at I begge har lyst til at være med.

Skal du være alene med barnet, er du meget velkommen til at tage din fødselshjælper eller støtteperson med. 

Forberedelse til tvillinger 

Hvis du/I venter tvillinger, tilbyder vi Fødsels - og familieforberedelse særligt for kommende tvillingeforældre. Dermed er I sammen med andre kommende forældre i en tilsvarende situation. Indholdet er målrettet det at skulle have tvillinger.