Når du/I tilknyttes forløb hos egen jordemoder, er det den samme jordemoder, der følger dig/jer gennem graviditeten og som ved behov følger op på dit/jeres forløb efter fødslen.

Egen jordemoder er tovholder for hele forløbet. Hun sikrer at videreformidle de aftaler, I sammen har indgået fx om hvad der er vigtigt for dig/jer under fødslen eller i den første tid efter.

Under fødslen og den første tid efter værner vi om den familiebegivenhed, det er at få barn, og vi er overbeviste om, at tryghed skaber de optimale rammer for både mor, far og barn.

Derfor prioriterer vi tilstedeværelse hos dig/jer på fødestuen og så få skift af personalet som muligt.

Læs mere om vores tilbud efter fødslen under afsnittet Den første barselsperiode.