Til dig/jer, der har mistet et barn i graviditeten eller umiddelbart efter fødslen, tilbyder vi et sorggruppeforløb.

At miste et barn er en overvældende oplevelse, som kan fremkalde mange følelser. At sørge tager tid. Længe efter tabet kan I opleve reaktioner som angst, tristhed, søvnløshed, tomhedsfølelse, manglende koncentration, manglende lyst til at være sammen med andre, ubalance i parholdet m.m. Det er ikke altid, ens omgivelser er i stand til at forstå dette.

 

Lidt om sorggruppen

Vi tilbyder, at I kan deltage i en sorggruppe sammen med andre par, der også har mistet et barn sent i graviditeten, under eller efter fødslen. Langt de fleste oplever det som en stor hjælp at have mulighed for at tale om barnet og sorgen i et forum af mennesker, der forstår, fordi de er i samme situation.

Sorggruppen er en styret selvhjælpsgruppe. To jordemødre er gruppeledere. De har begge erfaring i at lede sorggrupper og er i deres arbejde som jordemødre uddannet til at håndtere tab før, under eller efter fødsel.

Udgangspunktet er, at der ikke er nogen ”rigtig” måde at sørge på, men at alle oplever sorg på hver sin måde og skal støttes i det.

Hvad sker i gruppen?

Vi tilpasser indholdet ud fra jeres ønsker og behov. Emner, som vi ofte tager op:

 • Omstændighederne omkring barnets fødsel og død.
 • Barnet og de følelser, der knytter sig til det.
 • Forskelle i mænds og kvinders måde at reagere på.
 • Reaktioner fra omgivelserne.
 • Sammenhænge mellem krop og psyke.
 • Fremtiden og at vende tilbage til arbejde.
 • Tanker om en ny graviditet.

Rent praktisk om gruppen

Vi opretter ca. 9 grupper om året. I kan derfor opleve, at der kan gå nogle uger, inden I får en invitation.

Vi mødes på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland og har lokaler på Regionshospitalet Silkeborg.

Vi mødes 5 gange fra kl 13.00-16.00 på enten tirsdage eller torsdage. Fem gange med en uges interval.

Gruppelederne vil være til stede de to første timer. Gruppen får mulighed for at være alene den sidste time.

Der er tavshedspligt i gruppen, og deltagerne må ikke videregive oplysninger derfra. Vi fører ikke journal over forløbet.

I får et brev fra os inden gruppestart. Vi kontakter jer pr. telefon før endelig tilmelding.

Hvad kan gruppen give?

Det er ofte en overvindelse at skulle møde en gruppe helt nye mennesker, når man selv står i en svær situation.

Tidligere deltagere, fra det tilsvarende tilbud med sorggruppe i Skejby, fortæller om deres erfaringer fra en sorggruppe:

 • ”Det har været et godt forløb. Jeg var meget tvivlende, og i første omgang kom jeg for min kones skyld, men jeg kunne bruge det til noget. Det var godt for parforholdet, og man blev lidt klogere på livet.” (Mandlig deltager).

 • ”Det blev en ugentlig aflastning i stedet for en daglig belastning”. (Kvindelig deltager).

 • ”Jeg troede ikke, at jeg ville komme ti at grine igen, men første gang jeg gjorde det, var her.” (Mandlig deltager).

 • ”Jeg fandt ud af, at det ikke kun er mig, der er mærkelig, andre gør også mærkelige ting.” (Kvindelig deltager).

 • ”Dejligt at være et sted, hvor jeg er mor.” (Kvindelig deltager).

 • ”Jeg var bange for, at det var en ”rundkreds- tudepakke”, men det var det ikke.” (Mandlig deltager).

Hvor foregår det?

Lokalerne er placeret i Silkeborg - midt imellem de 4 fødesteder. Adressen er Falkevej 1, 8600 Silkeborg.

Med venlig hilsen sorggruppelederne i Region Midtjylland

Team 1: Janni Ammitzbøll & Heidi Himmelstrup

Team 2: Maritha Bjerre & Anne-Marie Krum.

Navne på jordemødre

I sorggruppeforløbet kan I møde jordemødrene Anne Marie Krum, Janni Ammitzbøl, Maritha Bjerre og Heidi Himmelstrup.

Hospitalspræsten

Hvis I mister et barn, er der også mulighed for at kontakte hospitalspræsten.

Hospitalspræsten på Regionshospitalet Herning står til rådighed for patienter og pårørende blandt andet til:

 • samtale
 • kirkelige handlinger
 • dåb
 • altergang.

Hvem kan kontakte hospitalspræsten?

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til hospitalspræsten - uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning.

Du/I kan kontakte hospitalspræst Svend Erik Søgaard direkte: 

Dagtid:

 • Tlf. 2326 6849

Aften og nat:

 • Tlf. 2326 6849
 • Tlf. 7843 0000 (receptionen)

E-mail: svensoeg@rm.dk

Hospitalspræsten kan også kontaktes gennem personalet.

En samtale med præsten er fortrolig og kan handle om følelser og tanker ved sygdom, om livssyn og eksistentielle eller religiøse overvejelser.

Landsforeningen Spædbarnsdød

Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder gratis rådgivning og terapeutiske samtaler til forældre og pårørende, der har mistet.

Desuden tilbydes rådgivning og samtaler i forbindelse med eventuel ny graviditet.

Læs mere på www.spaedbarnsdoed.dk eller kontakt personalet på fødegangen.