COVID-19 - fødsel

Fødende, som er påvist (podet) Covid-19 smittet, kan fortsat føde i Herning. Hvis du oprindeligt var planlagt til fødsel i Holstebro, ændres dette til Herning.

Hvis du går i fødsel, vil I blive bedt om at gå ind af en anden indgang end vanligt til fødsel, nemlig gennem akutafdelingen, Glasdøren ved indgang Vest. Her får man maske på, og jordemoder kommer.

Hvis din partner er påvist Covid -19, må han/hun desværre ikke være med til fødslen.

Covid-19 - jordemoderkonsultationer og scanninger

Jordemoderkonsultationer og scanninger fastholdes som planlagt, dog er den allerførste jordemoderkonsultation nu planlagt som telefonkonsultation. Pga. af skærpede omstændigheder er vi nødt til at ændre vores restriktioner og det er derfor ikke længere muligt at tage en pårørende med til din undersøgelse. 

Begræns gerne tiden i venteværelset, så kom ikke lang tid før planlagt tid. 

Vi er igang med at få lavet online fødselsforberedelse til jer.

Tilbud om akupunktur er aktuelt aflyst.

Der ikke er påvist smitte fra mor til foster, og heller ikke overførsel via brystmælk, så amning anbefales også fortsat.

OBS: ny indgang til scanning, lægesamtale, akut jordemoder og Familieambulatorium (new entrance)