Mundbind. Værnemidler  Mundbind.

Der opfordres til, at alle bærer mundbind eller visir, når man færdes på sygehuset, dog må du som fødende tage mundbindet af, når du er på fødestuen.

Se nærmere information om hospitalernes generelle retningslinier om brug af værnemidler og regler besøgende på hospitalet her.