Driftsafdelingens kerneopgaver


Hjælpemidler

 • at understøtte patienternes funktionsniveau.
 • at lette plejen af patienten.
 • at mindske arbejdsbelastningen for personalet.
 • at levere hjælpemidler som led i behandlingen af patienten.

Hjælpemidler er centralt placeret på Regionshospitalet Holstebro med depot på Regionshospitalet Herning, samt mindre satelitfunktioner på Regionshospitalerne Lemvig og Ringkøbing.


Serviceafsnittet

 • at udføre rengøring og serviceopgaver til understøttelse af plejen og udføre patienttransport og andre logistik- og depotopgaver.

Serviceafsnittet fungerer i 4 sammenhængende enheder på alle 5 matrikler i Hospitalsenheden Vest.


Teknisk Afsnit

 • at varetage opgaver inden for projektstyring, brandforebyggelse og energioptimering.
 • at sikre en høj patient- og driftsikkerhed gennem systematiske kontroller, vedligehold og reparationer på områder som:
  • Bygninger og udenoms arealer
  • Installationer, eksempelvis elevatorer, ventilationsanlæg, nødstrømsanlæg, køleanlæg, vandforsyningens kvalitet, samt gasforsyninger til afdelingerne
  • Teknisk udstyr, eksempelvis storkøkkenmaskiner, autoklaver, bækkenskyllere, endoskopvaskemaskiner, rørpostanlæg, nødstrømsanlæg

Teknisk Afsnit er placeret på Regionshospitalet Holstebro samt Regionshospitalet Herning.

Teknisk Afsnit varetager også opgaver på Regionshospitalet Lemvig og Sundhedshuset i Ringkøbing.