Teknisk Afsnit er en serviceorganisation med ca. 30 personer ansat.
Afsnittets kerneopgave er at sikre en høj patient- og driftsikkerhed gennem systematiske kontroller, vedligehold og reparationer på områder som:

-    Bygninger og udenoms arealer
-    Installationer, eksempelvis elevatorer, ventilationsanlæg, 
      nødstrømsanlæg, køleanlæg, vandforsyningens kvalitet, 
      samt gasforsyninger til afdelingerne.
-    Teknisk udstyr, eksempelvis storkøkkenmaskiner, 
      autoklaver, bækkenskyllere, endoskopvaskemaskiner, 
      rørpostanlæg, nødstrømsanlæg

Samtidigt varetager Teknisk Afsnit opgaver inden for projektstyring, brandforebyggelse og energioptimering.

Teknisk Afsnits arbejde kvalitetssikres efter de love og standarder der er inden for de tilknyttede specialeområder. Eksempelvis el-, vvs- og røntgenautorisationerne, ISO 9001, EN 60601, Regionale designguides og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)