Kerneopgaverne i Hjælpemidler:

Under indlæggelsen:
- at understøtte patienternes funktionsniveau 
- at lette plejen af patienten 
- at mindske arbejdsbelastningen for personalet 

Efter indlæggelsen:
- at levere hjælpemidler som led i behandlingen af patienten 

Hjælpemidler er centralt placeret på Regionshospitalet Holstebro med depot på Regionshospitalet Herning.

Udover på Regionshospitalerne i Holstebro og Herning, er der ligeledes mulighed for at aflevere udlånte hjælpemidler på Regionshospitalet Lemvig, Sundhedshuset Ringkøbing og Sundhedscenter Tarm.