Indgang Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Herning er en specialiseret afdeling, hvis hovedformål er forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser og sygdomme.

Vi er ca. 50 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper: læger, psykologer, sociologer, antropologer, kommunikation og lægesekretærer. Den brede sammensætning gør, at vi altid har fokus på det tværfaglige samarbejde, på videndeling og på de enkelte fags særkende og styrke.

Arbejdsmedicins tre primære arbejdsområder: 

  1. Udredning af arbejdsbetingede skader, tilstande og sygdomme. Dette foregår ved undersøgelser af enkeltpersoner med henvisning fra praktiserende læger, fagforeninger eller sikkerhedsorganisationer.

  2. Forskning indenfor arbejdsmedicin og arbejdsmiljø. Alle medarbejdere er involveret i forskning, og ca. halvdelen arbejder udelukkende med forskning, mens de øvrige også modtager patienter. På klinikken er der en række ph.d.-studerende.

  3. Formidling af viden og forskning, undervisning og rådgivning om arbejdsmiljøspørgsmål.