Som indlagt og syg, har man et særligt behov for kontakt med sine nærmeste - derfor er der som udgangspunkt fri besøgstid på afsnit for intensiv terapi. Samtidig ved vi, at ro og hvile er nødvendig for sundhedsfremme, så korte besøg, med kun få personer på stuen af gangen, er bedst for patienten.

I forbindelse med pleje og behandling på stuen, vil pårørende som oftest blive bedt om at vente udenfor.

Om natten bør der være ro på stuen. Der kan tilbydes overnatning i pårørenderum for nære pårørende til patienter indlagt på afsnit for intensiv terapi i en kort akut fase. Der findes kun få pårørenderum, så tilbuddet beror på personalets vurdering af den samlede situation i afsnittet.