Her kan du som patient eller pårørende hente information om intensiv terapi og dagkirurgi. Intensiv terapi og dagkirurgi repræsenterer på sin vis yderpunkterne i et behandlingsforløb på et hospital.

Patienter indlagt til intensiv terapi er i den mest akutte og kritiske fase af sygdom og har derfor brug for intensiv pleje og behandling samt tæt kontakt med nære pårørende.

I dagkirurgi behandles patienter, der er så raske, at de kan klare at komme til og fra behandling på samme dag. Pårørende vil ofte være med som chauffør eller som støtte under transporten frem og tilbage fra hjemmet - og hos børn som trøstende forældre.