Forløbet starter med fire måneder på Regionshospitalet Herning, derefter fire måneder på Regionshospitalet Holstebro. De sidste fire måneder foregår på Regionshospitalet Herning.

Mødetid

  • Dagvagter 07.45-15.09
  • Dag-/aftenvagt 07.45-22.00
  • Døgnvagter 07.45-08.15

Vagtforhold

  • Der forefindes vagtværelse med eget bad og toilet.

Vejleder

  • 1. reservelæge eller speciallæge.

Sygemelding

Ønsker til tjenestetid