Samarbejdspartnere

Der er (eller har været) samarbejde i relation til konkrete projekter med en række forskellige forskningsmiljøer:

  • CRIC - Copenhagen Trial Unit, prof. Anders Perners.
  • R-Care - Aalborg Universitet, prof. Stephen Rees.
  • ESICM-VIP projekt, prof. Hans Flatten.
  • Urinvejskirurgi, AUH Skejby/Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse, Hospitalsenheden Vest (HEV), prof. Jørgen Bjerregaard.
  • Ortopædkirurgisk Afdeling, HEV udgående fra forskningsenheden Køge Sygehus.
  • DANARREST (registrering af hjertestop på hospital - Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram).
  • Dagbogsprojekt (dagbøger til kritisk syge patienter skrevet af pårørende: Betydning for patient og pårørende samt effekt i forhold til udvikling af symptomer på posttraumatisk stress), Ph.d. Aarhus Universitet.