Anæstesiologisk Afdelings forskningsorganisation er bemandet med en forskningsansvarlig overlæge, der anvender 10% af sin tid på forskning.

Den forskningsansvarlige overlæge indgår i tæt samarbejde med de i afdelingen til enhver tid ansatte Ph.D., såvel læger som sygeplejersker samt øvrige forkningsaktive i afdelingen.

Efter aftale med Afdelingsledelsen vil der til funktionen være knyttet bistand fra sekretær til vedligehold af hjemmeside og økonomistyring. Der ud over vil der være sygeplejersker tilknyttet ad hoc til dataindsamling.