Anæstesiologisk Afdeling bedriver helt overvejende klinisk forskning og i mindre grad epidemiologisk forskning og registerforskning. Det foregår i overvejende grad i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 
I hospitalets overordnede forskningsstrategi fokuseres på tværdisciplinært og tværfagligt forskningssamarbejde. 

Fokusområder

 • Sepsis
 • Iltterapi på intensivpatienter
 • Delirium
 • Respiratorbehandling
 • Peroperativ væsketerapi
 • Postoperativ smertebehandling
 • Hjertestop
 • Kvalitet og patientsikkerhed

Opgaver

 • Planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter indenfor de anførte områder.
 • Vejledning af (specielt yngre) forskningsaktive læger i forbindelse med specifikke projekter samt bistå med faciliteter, tilvejebringelse af financiering etc.
 • Vejledning af medicinstuderende i mindre projekter i relation til specialeskrivning.
 • Arrangere møder (alene eller i samarbejde med andre interessenter) med forskningsrelateret indhold.
 • Undervisning, fortrisvis af yngre læger og medicinstuderende.