Akut indlagte patienter

Som udgangspunkt bliver alle akutte medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske og neurologiske patienter henvist til Akutafdelingen i enten Herning eller Holstebro.

Henvisningen kan ske via egen praktiserende læge, vagtlægen, Præhospitalet eller Falck. Alle patienter, som bliver indlagt via 112-kald, bliver bragt til akutmodtagelsen i Herning, med mindre en læge har vurderet andet.

Det er hospitalsvisitationen, der vurderer, hvilken matrikel og afdeling patienten skal indlægges på. Det afhænger af patientens tilstand og symptomer, således at patienten kommer til den matrikel/afdeling, som kan give den bedst mulige behandling.

Når patienten kommer til akutmodtagelsen eller det akutte sengeafsnit, bliver han/hun modtaget af særligt uddannet personale til akuthjælp. Patienten vil her blive undersøgt af en læge, og ud fra patientens tilstand og undersøgelsens resultater vil lægen beslutte om: 

  • der skal iværksættes akuthjælp her og nu,
  • patienten kan hjemsendes efter en eventuel behandling i Akutmodtagelsen,
  • patienten skal overføres til det akutte sengeafsnit til yderligere observation eller undersøgelse.

Når der er skabt klarhed over patientens situation - som udgangspunkt inden for 24 timer - vil der blive taget stilling til, om patienten kan udskrives, eller om han/hun skal overføres til et sengeafsnit på én af hospitalets andre afdelinger.

Personalet i Akutafdelingen vil i samarbejde med patienten sørge for at informere de pårørende.

Skadestuebesøg

Der er

  • døgnåben skadestue på Regionshospitalet Herning og
  • skadestue i tidsrummet kl. 08-22 på Regionshospitalet Holstebro.

Det er lukkede skadestuer, hvilket vil sige, at man som patient først skal kontakte sin egen praktiserende læge eller vagtlægen, som vurderer, om der er behov for at viderevisitere til behandling på skadestuen. 

Akutklinikker

Herudover har Akutafdelingen akutklinik i

  • Holstebro alle dage kl. 22-08 og 
  • Ringkøbing alle dage kl. 08-22.

Henvisning til akutklinikkerne sker som ved skadestuebesøg af praktiserende læge eller vagtlægen.

Akutklinikkerne, der tager sig af behandling af mindre skader, er betjent af sygeplejersker med lægelig back-up.