Det er et mål, at alle patientbehandlinger i Akutafdelingen er blevet sat i gang eller konfereret med en speciallæge inden for 4 timer, og at alle patienter er udredt med en diagnose inden for 24 timer.

Ca. halvdelen af alle patienter udskrives direkte fra Akutafdelingen. Den anden halvdel bliver indlagt til videre behandling på hospitalets andre afdelinger.