Afdelingsledelsen

Afdelingssygeplejersker

 • Peter Hansen Jakobsen,
  Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Herning
  petjak@rm.dk
 • Maria Bentzen,
  Akut SengeAfsnit ASA, Regionshospitalet Herning
  maribe@rm.dk
 • Bente Graugaard Sørensen,
  Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Holstebro
  bentse@rm.dk  

Koordinerende overlæge

Info til jobsøgende

Hvis du har  generelle spørgsmål vedr. læger, sygeplejersker og lægesekretærer, er du velkommen til at kontakte os på følgende mailadresser:

Akutlæger:

Ledende overlæge Tommy Andersson: tomander@rm.dk

Læger i klinisk basisuddannelse:

Uddannelsesansvarlig overlæge Maj Friis Jespersen: majfri@rm.dk

Læger i hoveduddannelsesforløb:

Uddannelsesansvarlig overlæge Christina Katrin Lehmann: chrilehm@rm.dk 

Lægesekretærer:

Sekritariatsleder Berit Korsbæk: berine@rm.dk 

Sygeplejersker

Ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk: metfro@rm.dk