Om Akutsekretariatet

Akutsekretariatet er døgnbemandet og varetager akutte skriveopgaver for alle afdelinger i Hospitalsenheden Vest.

Derudover bemander lægesekretærerne i Akutmodtagelsen, Herning - Hospitalsvisitationen – i tæt samarbejde med visitationssygeplejerskerne.

Lægesekretærerne har i alle teams tæt kontakt til patient og pårørende, idet sekretærerne modtager og registrerer patienterne.

Lægesekretærgruppen i Akutafdelingen består af en ledende lægesekretær, 3 koordinatorer, 45 lægesekretærer – fordelt i 3 teams – med hver sin koordinator. Derudover er der tilknyttet 3 timelønnede lægesekretærer med hjemmearbejdsplads.

Leder af Akutsekretariatet: Camilla Østergaard, mail: camios@rm.dk

Arbejdstid

Akutmodtagelsen i Herning er sekretærdøgndækket – alle ugens 7 dage.

Akutmodtagelsen i Holstebro og ASA i Herning er sekretærbemandet i tidsrummet kl. 07.00 – 23.00 – alle ugens 7 dage.

Deadline for overtagelse af arbejdsopgaver fra samarbejdende afdelinger er:

  • Mandag til torsdag kl. 15.30
  • Fredag kl. 15.00

Samarbejde og dialog

Med henblik på at sikre kvaliteten i Akutsekretariatets arbejde og med henblik på at etablere god dialog til samarbejdspartnere, er der udpeget ”faglige kontaktpersoner” blandt sekretærerne i akutsekretariatet.

Således har alle kliniske afdelinger en kontaktperson i Akutsekretariatet, og der afholdes samarbejdsmøder 1 -2 gange årligt med afdelingerne, hvor man drøfter samarbejdsrelationer og sikrer kvaliteten i arbejdsopgaver og registreringspraksis.

Derudover er der udpeget en række nøglepersoner med henblik på at varetage forskellige nøglefunktioner.

Kompetenceudvikling i Akutsekretariatet

Ledende sekretær og koordinatorer har i fællesskab udarbejdet Akutsekretariatets kompetenceprofil med udgangspunkt i følgende kompetencer:

  • Basiskompetence
  • Faglig kompetence
  • Organisatorisk kompetence
  • Social kompetence
  • Kritisk kompetence
  • Læringskompetence

Kompetenceprofilen anvendes i forbindelse med MUS og udtrykker, hvad en erfaren akutsekretær skal kunne mestre. Læs Akutsekretariatets kompetenceprofil.

Kompetenceprofilen er udarbejdet som en del af Akutsekretariatets handleplan med sigte mod den kommende fusion i Gødstrup.

Handleplanen udarbejdes og vedligeholdes på årlige temadage med deltagelse af alle sekretærer i Akutsekretariatet.

Kompetenceprofilen skal være retningsgivende for en kommende akutsekretæruddannelse, der er under udarbejdelse.

Yderligere info

Rev.: 12.11.18