Om Akutmodtagelsen, Holstebro

Akutmodtagelse, skadestue og Akutklinik er et afsnit under Akutafdelingen.

Afsnittet er et døgnåbent akut modtageafsnit, der modtager tilskadekomne patienter til ambulant behandling eller indlæggelse og patienter med akut opstået sygdom eller forværring i kronisk lidelse til undersøgelse, behandling og pleje. Det er overvejende urologiske og ortopædkirurgiske patienter samt akutte medicinske og neurologiske patienter.

Afsnittet har visiteret skadestue, og i tidsrummet 22.00-08.00 overgår skadestuen til at blive en Akutklinik, hvor der er behandlersygeplejersker til stede med lægefaglig backup af vagtlægen.

Beliggenhed

Du finder Akutmodtagelsen ved indgang V.

Find hjælp via Kort over Regionshospitalet Holstebro.

Personale

Afdelingssygeplejerske: Bente Graugaard Sørensen

Personalet består derudover af behandlersygeplejersker, lægesekretærer, sygeplejersker, hospitalsserviceassistent og lægesekretærelever. 

Den lægefaglige backup er fra forskellige specialer alt efter patientens symptomer og kontaktårsag.

Tilsyn af læge

Der er ikke faste tidspunkter for, hvornår man tilses af en læge, rækkefølgen prioriteres løbende, da der kan være patienter med akut behov for lægetilsyn. Det kan derfor være svært at give et eksakt klokkeslæt for lægetilsyn. Dette aftales med sygeplejersken.

Besøg og pårørendeinddragelse

Der er åbent for pårørende døgnet rundt. 

Vi vil rigtig gerne have, at du som pårørende engagerer dig i hospitalsforløbet.

Gennem samarbejde mellem os, patient og dig som pårørende, sikre vi den bedst mulige behandling og pleje for netop din pårørende. 

Telefon

Du kan kontakte afsnittet på følgende telefonnummer: 7843 2300.

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afsnittet. Vi beder dig dog om at tage hensyn til de øvrige patienter eller personalet i forbindelse med pleje og behandling.

Radio og TV

Der er TV i venteværelset.

Rygning

Regionshospitalet Holstebro er et røgfrit hospital. Der er udenfor opstillet rygeskure, hvor det er tilladt for patienter og pårørende at ryge.

Værdigenstande

Patienterne er selv ansvarlige for deres værdigenstande/ penge, da sygehuset ikke har en forsikring, der dækker tyveri i afdelingen.

Vi anbefaler derfor, at man tager så få værdigenstande med som muligt ved indlæggelsen.

Hvis du ved akut opstået sygdom og indlæggelse har værdigenstande med, som du gerne vil have låst ind, kan vi dog tilbyde, at disse bliver låst ind i en boks - via omstillingen.

Kontaktsygepleje

I Akutmodtagelsen har hver patient tilknyttet egen sygeplejerske eller behandlersygeplejerske.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt, men oplysninger videregives dog til det personale, som har brug for disse oplysninger som led i undersøgelser, behandlinger og pleje, medmindre andet er aftalt. 

Oplysninger sendes også til egen læge efter udskrivelsen og eventuelt til hjemmeplejen, hvis patienten har behov for hjælp derfra. Man kan dog frabede sig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.