Om Akutmodtagelsen - Zone 1, 2 og 3,  Herning

Akutmodtagelsen er et afsnit under Akutafdelingen.

Akutmodtagelsen består af en døgnåben visiteret skadestue og en modtagelse for akutte kirurgiske, ortopædkirurgiske, onkologiske og medicinske patienter. 

Visiteret skadestue betyder:

Kontakt altid først egen læge (hverdage kl. 8-16) eller lægevagten tlf. 7011 3131 inden evt. henvendelse på skadestuen.

I perioden fra kl. 15-07 på alle hverdage, weekender, søndage og helligdage modtages ligeledes akutte gynækologiske patienter.

Afsnittet har satellitfunktion for klinisk retsmedicin i Aarhus, og Center for Voldtægtsofre er beliggende i Akutmodtagelsen.

Beliggenhed

Akutmodtagelsen findes ved at benytte indgang N1.
Følg skiltene.

Find hjælp via kort over Regionshospitalet Herning

Personale

Afdelingssygeplejerske: Peter Hansen Jakobsen.

Personalet består derudover af akutlæger, basislæger, sygeplejersker, lægesekretærer og portører. Desuden har fysioterapeuter og farmakonomer deres gang i Akutmodtagelsen.  

En del af sygeplejerskerne er videreuddannet, og afdelingen har således både akutsygeplejersker og behandlersygeplejersker.

Tilsyn af læge

Alle patienter, der modtages i Akutmodtagelsen, bliver triageret af en sygeplejerske i løbet af 15 minutter efter ankomst. Det vil sige, at patientens tilstand er vurderet, således at sundhedsmæssige behov, krav og prioriteringsgrad hurtigt og sikkert er klarlagt.

Der er ikke faste tidspunkter for, hvornår man tilses af en læge, rækkefølgen afgøres udelukkende ud fra triagen.

Besøg og pårørendeinddragelse

Der er åbent for pårørende døgnet rundt.

Vi vil rigtig gerne have, at du som pårørende engagerer dig i hospitalsforløbet.

Gennem samarbejde mellem os, patient og dig som pårørende, sikre vi den bedst mulige behandling og pleje for netop din pårørende. 

Telefon

Du kan kontakte afsnittet på følgende telefonnummer: 7843 2250 

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afsnittet.

Radio og TV

TV findes i venteområdet, som deles med patienter, der skal til vagtlægen.

Rygning

Regionshospitalet Herning er et røgfrit hospital. Udenfor er der opstillet rygeskure, hvor det er tilladt for patienter og pårørende at ryge.

Værdigenstande

Patienterne er selv ansvarlige for deres værdigenstande/penge, da sygehuset ikke har en forsikring, der dækker tyveri i afdelingen.

Vi anbefaler derfor, at du tager så få værdigenstande med som muligt, når du skal indlægges, eller lade din pårørende passe på dem, hvis indlæggelsen sker meget akut.

Kontaktsygepleje

I Akutmodtagelsen har hver patient tilknyttet egen sygeplejerske.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt. Oplysninger videregives dog til det personale, der har brug for disse oplysninger som led i undersøgelser, behandlinger og pleje, medmindre andet er aftalt.

Personalets tavshedspligt betyder også, at der f.eks. ikke gives oplysninger til andre involverede i færdselsulykker eller til tilskuere hertil.

Oplysninger sendes også til egen læge efter behandlingen og eventuelt til hjemmeplejen, hvis patienten har behov for hjælp derfra. Som patient kan du frabede dig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.