Om Akutklinik, Ringkøbing


Akutklinikken er et afsnit under Akutafdelingen.

Afdelingen har åbent alle dage mellem kl. 8 og 22 og modtager visiterede patienter.

Beliggenhed

Du finder Akutklinikken ved indgang E. Der er adgang fra Nørreport.

Find hjælp via kort over Sundhedshus Ringkøbing.

Personale

Afdelingen er bemandet med behandlersygeplejersker.

Der er lægefaglig back-up fra akutlæger i Herning, som der kan konfereres med via telefon og telemedicin.

Pårørendeinddragelse

Vi vil rigtig gerne have, at du som pårørende engagerer dig i besøget.

Gennem samarbejde mellem os, patient og dig som pårørende, sikre vi den bedst mulige behandling for netop din pårørende. 

Telefon

Du kan kontakte behandlersygeplejersken på tlf. 4020 7883.

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afsnittet. Vi forventer dog, at du tager hensyn til de øvrige patienter eller personalet i forbindelse med pleje og behandling.

Radio og TV

Der er TV i ventearealet.

Rygning

Sundhedshus Ringkøbing er et røgfrit område. Der er opstillet rygeskure udenfor.

Kontaktsygepleje

Hver patient har tilknyttet egen behandlersygeplejerske.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt, men oplysninger videregives dog til det personale, som har brug for disse oplysninger som led i undersøgelser, behandlinger og pleje, medmindre andet er aftalt.

Oplysninger sendes også til egen læge efter behandling og eventuelt til hjemmeplejen, hvis patienten har behov for hjælp derfra. Man kan dog frabede sig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.