Om Akutmodtagelsen - Zone 4 og 5 - Herning

Akutmodtagelsen, Zone 4 og 5 er et afsnit under Akutafdelingen, hvor der er mulighed for at observere, pleje og behandle patienter. Afsnittet består af en blanding af enestuer samt stuer med 2, 4 og 8 senge.

Vi motager akutte patienter inden for specialerne medicin, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi.

Under opholdet i Zone 4 og 5 tages der stilling til, om der kræves yderligere indlæggelse i et af specialernes stationære afsnit, eller om patienten kan udskrives.

Beliggenhed

Du finder Akutmodtagelsen - Zone 4 og 5 ved indgang V1 - Følg skiltene.

Find hjælp via kort over Regionshospitalet Herning.

Personale

Afdelingssygeplejerske: Maria Bentzen 

Personalet består derudover af akutlæger, basislæger, lægesekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, husassistenter, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejerskestuderende. Desuden har fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmakonomer deres gang i ASA.

Tilsyn af læge

Der er ikke faste tidspunkter for, hvornår man tilses af en læge. Rækkefølgen prioriteres løbende, da der kan være patienter med akut behov for lægetilsyn. Det kan derfor være svært at give et eksakt klokkeslæt for lægetilsyn. Dette aftales med sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten.

Besøg og pårørendeinddragelse

Der er åbent for pårørende døgnet rundt. 

Ved besøg i afsnittet bedes du henvende dig ved én af de to skranke, inden du går ind på sengestuerne – dette af hensyn til de øvrige patienter, der også er akut indlagte. Der kan være situationer, hvor du som pårørende ikke har adgang til sengestuerne.

Vi vil rigtig gerne have, at du som pårørende engagerer dig i hospitalsforløbet. Gennem samarbejde mellem os, patient og dig som pårørende, sikre vi den bedst mulige behandling og pleje for netop din pårørende.

Telefon

Du kan kontakte afsnittet på følgende telefonnummer: 7843 2000.

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afsnittet. Vi forventer dog, at du tager hensyn til de øvrige patienter eller personalet i forbindelse med pleje og behandling.

Radio og TV

På udvalgte stuer findes en radio i panelet over sengen.

Der er TV i café-området på afsnittet samt på enkelte af stuerne.

Rygning

Regionshospitalet Herning er et røgfrit hospital. Der er udenfor opstillet rygeskure, hvor det er tilladt for patienter og pårørende at ryge.

Værdigenstande

Patienterne er selv ansvarlige for deres værdigenstande/penge, da sygehuset ikke har en forsikring, der dækker tyveri i afdelingen.

Da der flyttes meget rundt i et akut afsnit, er det en fordel, hvis man under indlæggelse i ASA IKKE pakker for meget ud.

Vi anbefaler, at man tager så få værdigenstande med som muligt ved indlæggelsen.

Kontaktsygepleje

I ASA har hver patient tilknyttet egen sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Du kan dog ikke regne med, at personalet, der kommer på patientstuerne, kender til alt vedrørende den enkelt patient, da flere sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter ofte arbejde på den samme stue med hver deres patienter.

Plejepersonalets arbejdstid er:

  • Dagvagt kl. 07.00 - 15.00
  • Aftenvagt kl. 15.00 - 23.00
  • Nattevagt kl. 23.00 - 07.00

Ved vagtskifte kan personalet have brug for at sætte sig ind i den enkelt patients situation, inden det er muligt at svare på spørgsmål.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt. Oplysninger videregives dog til det personale, der har brug for disse oplysninger som led i undersøgelser, behandlinger og pleje, medmindre andet er aftalt.

Oplysninger sendes også til egen læge efter udskrivelsen og eventuelt til hjemmeplejen, hvis patienten har behov for hjælp derfra. Du kan dog frabede dig videregivelse af oplysninger helt eller delvist, jf. Sundhedsloven.