Parkeringspladserne ved Regionshospitalet i Holstebro fremgår af oversigtskortet: Oversigtskort Regionshospitalet Holstebro

Sørg for at komme i god tid, da det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads. Der er kun ganske få pladser tæt på afdelingen.

Finder du en tidsbegrænset parkeringsplads, kan du få en parkeringsbillet af sekretæren på afdelingen.

Husk at stille din P-skive.

Ernæringsenheden


Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Holstebro

Indgang I, Lægårdvej 12

7500 Holstebro


 Telefon

 E-mail

 Parkering

 Oversigtskort