Hospitalsenheden Vest tæller 14 kliniske afdelinger, fem kliniske serviceafdelinger og to serviceafdelinger. Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene.

I oversigten finder du links til de forskellige afdelinger og afsnit.

Her finder du også informationer om vores behandlinger, funktioner, services og kontaktoplysninger.

Kun én nær pårørende må besøge og ledsage på hospitaler