Hospitalet har mulighed for at stille tolkebistand til rådighed, hvis du ikke taler eller forstår dansk. Det gælder ved samtaler med behandlingspersonale både ambulant og under indlæggelse.
 
Ved ambulante besøg er vi afhængige af, at din egen læge oplyser om dit behov for tolkebistand på henvisningsbrevet. Det samme gælder, hvis du har behov for hjælp til at læse de breve, vi skriver til dig.

Du kan læse mere om tolkebistand på sundhed.dk