Personalet har tavshedspligt om alle forhold vedrørende patienterne.

Når du behandles på et sygehus i Hospitalsenheden Vest registreres der oplysninger om dig og din sygdom og din behandling. Oplysningerne kan stamme fra dig selv, din familie, egen læge m.v.
 
Ud over patientjournalen registreres oplysningerne i det Patient Administrative System samt i andre registre, som skal sikre, at du altid får den bedste behandling.

Personalet vil informere dig, hvis du indgår i andre registre vedrørende din sygdom, og du kan altid spørge personalet. Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig.

Du kan læse mere om tavshedspligt på Region Midtjyllands hjemmeside.